Competition Results

Chifeng 2021 WPSB National Championship


Chifeng, China, 14 - 20 January 2022
Races & Results
Date RSC Event Race Results
2022-01-17SBMSBX10010000Men's Snowboard Cross SB-LL1Race 1
Rank SDMS ID Name YoB NPC Class Time Result
144127WU Zhongwei1995CHNSB-LL11:12.54160.00
244128LIU Yiyang2000CHNSB-LL11:20.06128.00
344072LIU Kaiyang2000CHNSB-LL11:17.7296.00
2022-01-17SBMSBX20010000Men's Snowboard Cross SB-LL2Race 1
2022-01-17SBMSBX01010000Men's Snowboard Cross SB-ULRace 1
2022-01-19SBMBSL10010000Men's Banked Slalom SB-LL1Race 1
2022-01-19SBMBSL20010000Men's Banked Slalom SB-LL2Race 1
2022-01-19SBMBSL01010000Men's Banked Slalom SB-ULRace 1
2022-01-17SBWSBX20010000Women's Snowboard Cross SB-LL2Race 1
2022-01-19SBWBSL20010000Women's Banked Slalom SB-LL2Race 1